background

Rada Sołecka

 

W skład Rady Sołeckiej wsi Roszyce wchodzą:

1.Barbara Ogielska

2.Maria Kurowska

3.Helena Diaków

4.Łukasz Uljasz

5.Maciej Krupa

 

ROLA RADY SOŁECKIEJ

Zadania Rady Sołeckiej to: 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu, 

-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa, 

-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 

-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji, 

-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

2021  NaszeRoszyce   globbers joomla templates